برنامه درسی دوره

مقدمه با آراد
خدمات آراد چیست؟ جزئیات 00:10:00
خدمات درآمد ثابت (حقوق بگیری) جزئیات 00:10:00
فروش رباتیک جزئیات 00:10:00
درآمد از طریق مدرسی رباتیک جزئیات 00:03:00
درآمد از طریق برندینگ(ثروت آفرین باشید.) جزئیات 00:15:00
مفاهیم
انحصاری یعنی چه ؟ جزئیات 00:10:00
قوانین آراد جزئیات 00:05:00
سازمان یعنی چه ؟ جزئیات 00:05:00
مشاوران سازمان ها چه کسانی هستند؟ جزئیات 00:05:00
کجا تبلیغ می کنیم؟ جزئیات 00:03:00
رده انحصاری یعنی چه؟ جزئیات 00:05:00
اولین قدم
چه طور باید عضو آراد بشویم یا درخواست نمایندگی بدهیم؟ جزئیات 00:05:00
از چه زمانی می توانیم فعالیت خود را شروع کنیم؟ جزئیات 00:15:00
قدم دوم آشنایی با سازمان ها
سازمان موفقیت و آینده جزئیات 00:05:00
سازمان توسعه و صادرات جزئیات 00:20:00
سازمان آرزوهای بزرگ جزئیات 00:03:00
جمع بندی
جمع بندی آموزش اولیه شروع به کار جزئیات 00:03:00
آزمون جلسه اول تعریف محل های درآمد 00:20:00
شرکت در دوره
  • رایگان
  • 2 روز

ابزارک جستجوی پیشرفته دوره ها