برنامه درسی دوره

مقدمه
چرا به توسعه صادرات نیازمندیم ؟ 00:00:00
صادرات یعنی چه؟ 00:00:00
آیا واردات خوب نیست ؟ 00:00:00
رقابت داخلی یا خودزنی! 00:00:00
آیا هر کالایی را می توان صادر کرد؟ 00:00:00
پیش نیاز های شروع صادرات
50 جمله اساسی کلمات ضروری مذاکرات بین الملل 00:00:00
نمایه یا کامپانی پروفایل 00:00:00
کاتالوگ 00:00:00
سایت انگلیسی 00:00:00
پیدا کردن بازار هدف
بازار هدف کجاست؟ 00:00:00
درک متقابل از بازار هدف 00:00:00
خود را ارتقاء دهید. 00:00:00
جمع بندی
شروع کنید منتظر نمانید. 00:00:00
در دوره بعدی چه خواهیم گفت؟ 00:00:00
آزمون اصول صادرات 00:00:00
شرکت در دوره
  • 120,000 تومان 100,000 تومان هر 5 روز
  • 3 روز

ابزارک جستجوی پیشرفته دوره ها