برنامه درسی دوره

جلسه اول
آشنایی با کلمات کلیدی جزئیات 00:30:00
جلسه دوم
جلسه سوم
شرکت در دوره
  • 100,000 تومان 68,000 تومان هر 5 سال
  • 5 ساعت
  • گواهی پایان دوره

جزییات استاد

ابزارک جستجوی پیشرفته دوره ها